Therapeutische Kinderyoga

Voor kinderen vanaf 4 jaar die meer aandacht en begeleiding nodig hebben dan in een groepsles kan worden geboden.

De Therapeutische kinderyogalessen worden speciaal voor het kind vormgegeven. Afgestemd op de individuele behoefte, de ontwikkeling en de vraag van het kind. Binnen de lessen wordt er spelenderwijs gewerkt naar aanleiding van een hulpvraag. Er wordt aangesloten op de belevingswereld van het kind, waardoor het zijn/haar eigen ruimte en grenzen leert ontdekken en respecteren op positieve en speelse wijze. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden in plaats van beperkingen van het kind, waardoor hij/zij wordt geholpen de weg te ontdekken naar kracht, vertrouwen en ontspanning. Dit werkt positief uit op o.a. het gevoel van eigenwaarde en fysieke en mentale flexibiliteit, als ook in het omgaan met de betreffende klacht of gedrag.

Therapeutische kinderyoga kan o.a. geschikt zijn in het geval van:
– weinig zelfvertrouwen
– faalangst
– hooggevoeligheid
– adhd
– leer- en/of concentratieproblemen
– autisme
– ademproblemen
– psychosomatische klachten (zoals hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid)
– …

Therapeutische Kinderyoga helpt je kind de kracht in zichzelf te ontdekken!

Alvorens er met therapeutische kinderyoga zal worden gestart, vindt er een intakegesprek plaats. In dit gesprek worden uw vragen en wensen besproken en wordt bekeken of therapeutische kinderyoga geschikt is voor uw kind. Wanneer er besloten wordt om met de therapeutische kinderyoga te starten, wordt er een lesplan opgesteld. Aan de hand van dit lesplan worden er 3 lessen gegeven. Na deze 3 lessen vindt er een evaluatiegesprek plaats en zal er, wanneer nodig , een nieuw lesplan worden opgesteld.

Neem gerust vrijblijvend contact op als u hierover meer wilt weten, via info@kinderyogatuinzwiep.nl of 06-81609505